Sadevesi hyödyksi

Ylimääräisen huleveden johtaminen vesiaiheisiin ja kasvien käyttöön on ekologisesti järkevää. Keltakurjenmiekka on hyvä kasvi kosteikkohin.

Sadevedellä kastelu on ekologista ja taloudellista.

Katoilta tulee vuodessa kymmeniä kuutioita sadevettä, joten sopivasti talteen otettuna määrä riittää kastelemaan laajat istutukset ja viljelykset. Rankkasateella parinsadan litran säiliö täyttyy vedellä muutamassa minuutissa. Kasvitkin pitävät sadevedestä, joka on sopivasti lämmennyt osuessaan maahan. Hitaasti alkava, mutta kunnon sade kastelee puutarhan kaikkein tehokkaimmin.

Sadeveden talteenotto

Tynnyrit sadevesikourujen alla on helppo tapa ottaa vesi talteen, mutta suurempien sateiden sattuessa vettä kertyy enemmän. Vettä kannattaakin ohjata myös maanalaisiin vesisäiliöihin ja sadevesijärjestelmiin, joista vesi ohjataan kasvien käyttöön.

Keruuruukun alla on koristekivin peitetty ritilä, josta ylivuotovesi ohjautuu maanalaiseen säiliöön.
Tynnyrit ja ruukut täyttyvät kovalla sateella hetkessä.

Hallitse vettä tontilla

Paitsi kerätä, vettä voi tontilla myös imeyttää ja viivyttää. Suosimalla vettä läpäiseviä pintoja sadevettä voi imeyttää kasvien juuristoalueille, jolloin kastelun tarve vähenee. Sadevettä voi myös kuljettaa tontilla näkyvästi rakentamalla koristeellisia kouruja tai uomia, jolloin saadaan puutarhaan myös virtaavan veden elementtejä.

Maan pinnalla vesi virtaa haluttuun suuntaan pinnan kallistuksilla ja sopivilla pintamateriaaleilla.

Turvallista veden hallintaa

Estä kosteusvahingot ja hallitse maan pinnan alle kertyvää vettä salaojituksilla. Rakennusten seinustat ja rakenteiden ympäristöt pidetään kuivina siten, että katoilta rännejä pitkin tuleva sadevesi ohjataan säiliöihin ja niiden yli tulviva vesi johdetaan hallitusti kauemmas seinustalta ja imeytetään muualle.

Muista myös suojata suuret tynnyrit ja saavit tiiviillä kannella tai järeällä verkolla, jotka estävät lapsia tai eläimiä putoamasta veteen. Peitettyyn tynnyriin kertyvä vesi myös säilyy puhtaana roskista ja sitä on mukava käyttää kasteluvetenä.

Kasvit sitovat vettä ja maata

Hulevedellä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä, jotka aiheuttavat ongelmia kulkeutuessaan hallitsemattomasti tontilla ja katualueilla. Runsas kasvillisuus vähentää hulevesien määrää haihduttamalla vettä pinnoiltaan sekä käyttämällä vettä yhteyttämiseen ja soluhengitykseen. Rehevä kasvillisuus paitsi viivyttää vesiä, myös puhdistaa vettä ja estää eroosiota. Sopivia kasveja hulevesialueille ovat sellaiset, jotka kestävät paitsi tulvia, myös ajoittaista kuivuutta. Tällaisia ovat monet sarat, kaislat ja heinät. Tiheä, monilajinen kasvusto, jossa on sekä ruoho- että puuvartisia lajeja, on paitsi ekologisesti kestävin, usein myös esteettisesti kaunein. Puuvartisista kasveista pajut ja lepät sietävät hyvin kosteutta. Toimivia ja kauniita kosteikkokasveja ovat myös keltakurjenmiekka, pohjanrantakukka, ranta-alpi ja rantatädyke.

Hulevesille voi rakentaa kauniin painanteen, jota koristavat luonnonkivet. Kasvillisuus pehmentää vesiaihetta ja sitoo osan vedestä.
Rantakukka (Lythrum salicaria) kasvaa Suomessa myös luonnonvaraisena erilaisissa kosteikoissa.

Kuvat: Puutarhaliiton kuva-arkisto

Vastaa:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.