Uusi kasvinterveyslaki vaikuttaa siementilauksiin

kasvinterveyslaki
14.12.2019 voimaan astunut kasvinterveyslaki vaikuttaa mm. siementilauksiin.

Joulukuun 14 päivä astui voimaan uusi kansainvälinen kasvinterveyslaki. Kasvinterveyslain uudistuksen tavoitteena on ollut entistä merkittävämpi kasvinterveysriskien hallitseminen, kasvintuhoojien leviämisen ennaltaehkäiseminen ja estäminen. Maapallon kasvituotannosta on arvioitu vuositasolla tuhoutuvan noin 40% erilaisten kasvituhoojien vaikutuksesta ja tuhoojien aiheuttamat taloudelliset tappiot ovat noin 200 miljardin luokkaa. Eli mistään pienestä ja vähäpätöisestä asiasta ei ole kyse. Uudistunut laki vaikuttaa myös meihin kuluttajiin ja tulevaisuudessa pitääkin olla entistä valveutuneempi mm. taimien ja siementen tuontiin liittyen.

Kasvinsuojelulaki
Kasvinterveyslain yhtenä tavoitteena on säilyttää luonnon moninaisuus. Laki pyrkii mm. estämään vieraslajien levittäytymisen ja alkuperäiskasvillisuuden tuhoutumisen.

Kasvinterveyslaki ja sen tavoitteet

Uudistettu kasvinterveyslaki tiukentaa kasvien tuontiin liittyviä asetuksia. Laki koskee EU-alueen ulkopuolelta tuotavia siemeniä, taimia, pistokkaita, kasvin osia, leikkokukkia ja hedelmiä. Lain tarkoituksena on turvata mm. maailman ruuantuotantoa, säilyttää ja turvata luonnon moninaisuutta, huolehtia ympäristön hyvinvoinnista ja suojelusta. Kasvitaudit ja -tuuhojat ovat maailman laajuisesti merkittävä ongelma. Kasvien ja siementen tuonti EU-alueen ulkopuolelta sisältää suuria riskejä. Moni meistä tavallisista kuluttajista tuntuva pieni ja jopa viattomalta tuntuva asia voi synnytää vuosien saatossa merkittäviä ongelmia. Monet puutarhan kasvit voivat ilmaston muuttuessa osoittautua alkuperäislajeja tukahduttaviksi vieraslajeiksi tai matkoilta tuotu pistokas voi levittää maahamme uusia kasvitauteja. Laki pyrkii turvaamaan kasvillisuuttamme mm. monien tuntemalta tulipoltteelta, omenanlisäversotaudilta, vaarallisesti leviäviltä vieraslajeilta ja kasvillisuutta tuhoavilta tuhohyönteisiltä.

Siementen tuonti matkatuliaisina EU:n ulkopuolisilta alueita on kiellettyä.

Kasvinterveyslain vaikutukset kasvi- ja siementilauksiin

Mitä tämä uusittu kasvinterveyslaki sitten tarkoittaa kuluttajille? Laki vaikuttaa esimerkiksi ulkomailta tehtyihin verkkokauppatilauksiin. Jatkossa perennojen, puiden ja viherkasvien siemeniä voi tilata vain EU-alueelta. Laki koskee myös matkamuistona ja tuliaisina tuotuja siemeniä, pistokkaita ja kasvien osia. Käytännössä näiden vienti tai tuonti on tavalliselle kuluttajalle mahdotonta sillä EU:n ulkopuolelta tuodut tai sinne viedyt siemenet ja kasvit tarvitsevat kasvinterveystodistuksen ja kaikki istutettavaksi tarkoitetut kasvit tarvitsevat kasvipassin.

Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee Brexit ja Britanian lähtö EU:sta. Tällöin laki koskee myös Briteistä tuotuja siemeniä tai taimia. Briteissä kun on tunnetusti erityisen hyviä ja laadukkaita siementoimittajia ja esimeksiksi siideriomenapuutarhaa perustavalle sieltä on mahdollisuus tilata meidän leveysasteilla pärjääviä siideriomenapuulajikkeita. Nähtäväksi siis jää miten Brexitin edistyminen vaikuttaa asioihin ja millaisia sopimuksia kirjoitetaan liittyen kasvien ja siementen tuontiin ja vientiin tältä osin. Tämän takia jopa Brexit vaikuttaa monen intohimoisen kotipuutarhurin elämään enemmän mitä äkkisältä arvaisi.

kasvinsuojelulaki
Brexitin edetessä kasvinterveyslaki astuu koskemaan myös Briteistä tuotuja siemeniä.

2020 kansainvälinen kasvinterveysvuosi

Me suomalaiset saamme olla tavallaan ylpeitä kasvinterveysasioiden tietoisuuden lisääntymisestä. Suomen aloitteesta vuosi 2020 on YK:n kansainvälinen kasvinterveysvuosi. Vuoden aikana halutaan lisätä kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta kasvinterveysasioista ja suojata tulevaisuuden ruuantuotanto, alkuperäiskasvillisuus ja luonnon moninaisuus. Myös maapallomme keuhkoina toimivat metsät ja kasvillisuus tarvitsevat tältä osin suojaa. Meidän on siis syytä huolehtia yhdessä näistä asioista, vaikka keräilyvimma ja harvinaisuuksien tavoittelu houkuttelisi ajattelemaan toisin.

 

Vastaa:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.